Free software - linkownia - dane: kasowanie

poprzednia | główna | następna
Eraser

Program do kasowania danych w sposób nieodwracalny... albo przynajmniej w sposób bardzo utrudniający odzyskanie skasowanych danych. Przydatny np. przy sprzedaży starego dysku twardego. Do pracy wymagane Microsoft .NET Framework 3.5.
SureDelete

Program do dokładnego kasowania danych z dysku twardego... dzięki niemu będzie utrudnione/niemożliwe odzyskanie przez niepowołane osoby skasowanych plików. Program potrafi także nadpisywać pustą część dysku w celu uniemożliwienia odzyskania wcześniej skasowanych danych.
Unlocker

Program, dzięki któremu "uwolnimy" dany plik od wykorzystującego go procesu. Przydatne gdy chcemy edytować lub usunąć plik, a nie wiemy jaki proces go wykorzystuje w danym momencie... ewentualnie nie możemy wyłączyć tego procesu w inny sposób. Program posiada polski interfejs użytkownika.
EraserDrop Portable

Program do kasowania danych w sposób utrudniający lub uniemożliwiający ich odzyskanie. Kasowane pliki przenosimy za pomocą myszki do specjalnego kosza utworzonego na pulpicie. Możemy wybrać kilka rodzajów kasowania plików. Możemy też trwale kasować dane z pustej przestrzeni dysku.
Freeraser

Program do dokładnego usuwania plików z dysku twardego. Usuwanie plików odbywa się za pomocą metody przeciągnij i upuść do specjalnego kosza umieszczonego na pulpicie. Dostępne między innymi opcje wyboru metody usuwania plików, wielkości animowanego kosza.
LockHunter


Dzięki programowi uwolnimy plik od wykorzystującego go procesu albo skasujemy taki plik. Mamy też możliwość zamknięcia ewentualnie usunięcia blokującego procesu. Interfejs programu przejrzysty i prosty w obsłudze.
poprzednia | główna | następna