Free software - linkownia - sprzęt: informacje, sprawdzanie

[1][2]     poprzednia | główna | następna
VSO Inspector

Program do sprawdzania parametrów napędów optycznych. Możemy tez sprawdzić niektóre dane na temat nośnika umieszczonego w napędzie.
SIV

Program do sprawdzania jaki sprzęt posiadamy. Nie posiada pięknego interfejsu użytkownika, ale za jego pomocą odczytamy sporo informacji o własnym komputerze.
Speccy

Prosty i wygodny program do sprawdzenia jakiego sprzętu używamy. Program dostępny w wersji portable jako jeden  plik wykonywalny.
HD Tach

Program do testowania prędkości dysków twardych. Za jego pomocą sprawdzimy prędkość odczytu danych, obciążenie procesora podczas odczytu danych, prędkość dostępu do danych.
HD Tune

Program do testowania prędkości transferów dysku twardego. Za jego pomocą sprawdzimy też obciążenie procesora podczas transferu danych, szybkość dostępu do danych. Odczytamy S.M.A.R.T dysku oraz sprawdzimy temperaturę urządzenia.
SiW
Program wyświetla informacje o posiadanym sprzęcie. Informacje podane czytelnie, a wszystko wygodnie podzielone na kategorie.
[1][2]     poprzednia | główna | następna